no94,5
aktsioon:
mädand harry

LAIMRE

Marco Laimre performance "Mädand Harry" toimus vaid üks kord. Teater soovis kunstiväljal tegutseva autori kutsumisega uurida, milliseid lisaväärtusi võiks anda teatrile talle lähedalseisva kunstivaldkonna - performance'i - kasutamine. Viimane on oma kiire reageerimisvõimega, vabama stuktuuriga, ootamatute lahenduskäikudega ning klassikalise teatriloogika hülgamisega põnevaks väljakutseks. Samuti nõuab performance näitlejatelt teistsuguseid võtteid kui sõnateater.

"Mädand Harry" algas pika videokaadriga lainetavast merest, mida saatis muusika. Kaader jäi püsima kogu aktsiooni vältel, hiljem projitseeriti sinna absurdseid luuletusi kellestki mädand Harryst. Mõne aja pärast ilmusid lavale Laimre ja näitlejad. Laimre liikus nelinurgas, näitlejad selle ümber. Käskluste peale pidid näitlejad sõnu kasutamata tegema etüüde. Umbes pooletunnine aktsioon lõppes lavalt pagemisega.

"Mädand Harry" oli esimene ühekordsete aktsioonide reas.

Lavastuses mängisid Tambet Tuisk, Gert Raudsep, Marco Laimre, Jaak Prints ja Kristjan Sarv. Kunstnik Marco Laimre, muusikaline kujundaja Marco Laimre, koreograaf Marco Laimre. Aktsioon toimus 5. oktoobril 2005.

Kas roosil on hambad?