Koostöö koolidega

Nüüdisaegse teatri ja kunsti loengud ning lavastuste analüüs


Pakume loenguid nüüdisaegsest teatrist ja kunstist. Eelkõige võiks see olla sobilik ja huvitav gümnaasiumiklassidele. Loenguid pakume ka vene keeles.

Millest kõneleb kaasaegne teater? Millest kaasaegne kunst? Kuidas neid vaadata? Mida sealt otsida? Mida leida? Millised on uuemad arengud nüüdisaegses Euroopa teatris ja kunstis? Miks need meiega kõnelevad? Palju on räägitud Eestis sellest, et oskus lugeda nüüdisaegset kultuuri on napp.
Küsimus ei ole teooriates ja ideoloogiates, vaid lihtsas küsimuses: kuidas ma üldse peaksin seda kunstiteost vaatama?

Teater NO99 dramaturgid Eero Epner ja Laur Kaunissaare on valmis pidama 45-minutilise piltidega varustatud loengu nüüdisaegse teatri ja kunsti vaatamisest, tuues näiteid nii kaasaegsest Euroopast kui ka Eestist, sh Teater NO99 lavastustest. 

Teiseks võimaluseks on kutsuda külla NO99 dramaturgid pärast teatrikülastusi, et analüüsida nähtud etendust kaasaegse teatri/kunsti seisukohast.


Huvi korral palume kirjutada no99[ät]no99.ee.


Teatri Töövihik

Keskkonnas www.vimeo.com videoülesvõtted Teater NO99 lavastuste valitud stseenidest ning e-kirja teel edastatavad teatri poolt koostatud juhendid stseenide analüüsimiseks kultuuriloo kontekstis ning valikülesanded õpilastele.

Huvi korral palume kirjutada no99[ät]no99.ee.Kohtumine trupiga pärast etendust

Võimalusel pakume koolidele vahetult pärast nähtud NO99 etendust kohtuda kohapeal näitlejate, lavastaja, dramaturgiga.

Huvi korral palume kirjutada no99[ät]no99.ee.


-------------------------------------------------------------------

Heategevuskampaania "Aitan lapsi"


Aitan Lapsi on üks suuremaid heategevuskampaaniad Eestis ning üks lihtsamaid võimalusi heategevuses osaleda. Meil kõigil on võimalik annetada enam kui 140 pandipakendi automaadis üle Eesti vähekindlustatud lastele kultuurielamuste pakkumiseks.
Ligi pooltele pakendiautomaatidele Eestis on paigaldatud täiendav nupp, mida vajutades saab iga inimene laste toetuseks pandipakendi tagatisraha annetada. Annetaja ei pea tegema rahaülekannet vaid piisab pakendi tagastamisest.
Kogu annetatud raha läheb lastele teatrikülastuste ja transpordi tarbeks. Projektiga on tänaseks liitunud pea kõik Eestis tegutsevad teatriasutused, seega pääsevad lapsed teatrisse kõikjal Eestis. Abivajavate laste hulk ja kontaktid selgitatakse koostöös omavalitsuste ja lastega tegelevate organisatsioonidega.

Täpsem info kampaania kodulehelt.
Taotlusvorm toetuse saamiseks samuti "Aitan lapsi" kodulehelt

Lisainfot saab ka meie aadressilt piletid[ät]no99.ee.


Projekt "Teater maale"


Projekti eesmärgiks on parandada/edendada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonide elanikkonnale.

See tähendab ka maapiirkonna elanikele võimalust sõita statsionaarsesse teatrisse kohapeale. Selleks hüvitatakse osaliselt väljasõidukulud. Täpne info Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Lisainfot saab ka meie aadressilt piletid[ät]no99.ee.