Sündis artiklikogumik "Kuidas seletada "Kuidas seletada pilte surnud jänesele?""

Teatri NO99 kunstilist ja sotsiaalset vastukaja tekitanud lavastus „Kuidas seletada pilte surnud jänesele“ on saanud oma loogilise jätku artiklikogumikuna. 


Klikates sellele tekstile on võimalik lugeda Tartu Ülikooli teatriteaduse tudengite koostatud artiklikogumikku, kus kajastatakse nii Eestis kui välismaal tunnustust saanud lavastuse erinevaid külgi – kunstiliselt ja sisuliselt. “Etenduse analüüsi süvakursuse” (õppejõud Ott Karulin) kodutöödena valminud esseid koondav kogumik toob lugejateni üksteist käsitlust eri autoreilt.

Lavastus “Kuidas seletada pilte surnud jänesele” teenis aktiivset vastukaja nii kunstikriitikas kui laiatarbemeedias. Antud kogumikus otsitakse läbi erinevate märksõnade – usaldus, improvisatsioon, keha, kujund, roll, inimlikkus jne – seda, mis antud lavastuse eriliseks teeb.

Artiklikogumik on mõeldud kõigile, kes teatrikunstist lugu peavad ning lavastuse eel-või järelsõnana etenduseanalüüsist huvituvad.

Kertu Hool
Tartu Ülikooli teatriteaduse magistrant