NO64
lõpus on kõik õnnelikud, ja kui ei ole, siis pole veel lõpp