Viimane etendus suures saalis
...ja nii, nagu see kontorist-kontorisse rändav lavastus ühes kabinetis välja nägi